Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam tháng 10/2016

Đã xem 205 lần

Bảng giá xe Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam cập nhật tháng 10/2016 tại Bảng giá xe ô tô Việt Nam

Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam

Xem thêm: Bảng giá xe Porsche tại Việt Nam cập nhật tháng 7/2016

7 AT7 AT7 AT

Ảnh Model Thông số Giá cũ Giá mới Thay đổi
porsche-macanPorsche Macan Macan

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 2.0L
Công suất: 237Hp/6000rpm
Mô men: 350Nm/1500-4500rpm
3.032 triệu 2.972 triệu -60triệu
Macan S

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.0L
Công suất: 340Hp/6300rpm
Mô men: 460Nm/5500-6500rpm
3.607 triệu 3.566 triệu -41triệu
Macan Turbo

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.6L
Công suất: 400Hp/6500rpm
Mô men: 550Nm/1350-4500rpm
5.220 triệu 5.128 triệu -92 triệu
Macan GTS

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.0L
Công suất: 360Hp/6500rpm
Mô men: 500Nm/1650-4000rpm
4.245 triệu 4.193 triệu – 52 triệu

porsche-cayennePorsche Cayenne

Cayenne

8 AT

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 300Hp/6300rpm
Mô men xoắn cực đại:400Nm/3000rpm
4.626 triệu 4.496 triệu -130 triệu
Cayenne S

8 AT

 

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 550Nm/1350-4500rpm
5.895 triệu 5.684 triệu -211 triệu
Cayenne GTS

8 AT

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 440Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 600Nm/1600-5000rpm
7.005 triệu 6.740 triệu -265 triệu
Cayenne Turbo

8 AT

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-4000rpm
9.648 triệu 9.369 triệu -279 triệu
Cayenne Turbo S

8 AT

Động cơ: 5.0 V8
Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 800Nm/2250-4500rpm
12.322 triệu 11.877 triệu -445 triệu

porsche-panaramePorsche Panamera

Panamera

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 310Hp/6200rpm
Mô men xoắn cực đại:400Nm/3750rpm
5.630 triệu 4.890 triệu -740 triệu
Panamera 4

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 310Hp/6200rpm
Mô men xoắn cực đại:400Nm/3750rpm
5.750 triệu 5.750 triệu 0 triệu
Panamera S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại:420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm
6.870 triệu 6.870 triệu 0 triệu
Panamera 4S

8 AT

Động cơ: Xăng tự động 8 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại:420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm
7.220 triệu 6.980 triệu -240 triệu
Panamera 4S Executive

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại:420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm
8.820 triệu 8.820 triệu 0 triệu
Panamera GTS

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 440Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/3500rpm
10.060 triệu 10.060 triệu 0 triệu
Panamera Turbo

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 700Nm/2250-4500rpm
11.710 triệu 10.660 triệu -1.050 triệu
Panamera Turbo Executive

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 700Nm/2250-4500rpm
13.060 triệu 13.060 triệu 0 triệu
Panamera Turbo S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-5000rpm
14.350 triệu 14.350 triệu 0 triệu
Panamera Turbo S Executive

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-5000rpm
15.650 triệu 15.650

triệu

0 triệu

porsche-911Porsche 911

911 Carrera

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
6.700 triệu 6.490 triệu -210 triệu
911 Carrera S

7 AT

Động cơ: 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
7.620 triệu 7.390 triệu -230 triệu
911 Carrera Carbiolet

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
7.530 triệu 7.310 triệu -220 triệu
911 Carrera S Carbiolet

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
8.460 triệu 8.200 triệu -260 triệu
911 Carrera 4

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
7.170 triệu 7.190 triệu 20 triệu
911 Carrera 4S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
8.090 triệu 8.110 triệu 20 triệu
911 Carrera 4C

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
8.010 triệu 8.030 triệu 20 triệu
911 Carrera 4SC

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
8.930 triệu 8.950 triệu 20 triệu
911 Targa 4S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 400Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:440Nm/5600rpm
8.950 triệu 8.950 triệu 0 triệu
911 Targa 4

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L
Công suất cực đại: 350Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:390Nm/5600rpm
8.930 triệu 8.030 triệu -900 triệu
911 Turbo

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 520Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:710Nm/2100-4250rpm
12.540 triệu 12.590 triệu 50 triệu
911 Turbo C

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 520Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:660Nm/1950-5000rpm
13.460 triệu 13.500 triệu -40 triệu
911 Turbo S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:750Nm/2200-4000rpm
14.520 triệu 14.570 triệu 50 triệu
911 Turbo SC

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:750Nm/2200-4000rpm
15.440 triệu 15.480 triệu 40 triệu
911 GT3

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 475Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:440Nm/8250rpm
10.290 triệu 10.330 triệu 40 triệu
911 GT3 RS

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.0L
Công suất cực đại: 500Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:460Nm/6250rpm
13.770 triệu 13.810 triệu 40 triệu

Porsche-BoxsterPorsche Boxster

Boxster

7 AT

Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 265Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:280Nm/4500-6500rpm
3.270 triệu 3.270 triệu 0 triệu
Boxster Black E

7 AT

Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 265Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:280Nm/4500-6500rpm
4.010 triệu 4.010 triệu 0 triệu
Boxster S

7 AT

Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 3.5L
Công suất cực đại: 315Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:360Nm/4500-5800rpm
4.060 triệu 4.060 triệu 0 triệu
Boxster GTS

7 AT

Động cơ: 3.4 Flat 6
Công suất cực đại: 330Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm
5.590 triệu 5.590 triệu 0 triệu
718 Boxster

7 AT

Động cơ: 2.0 Flat 4
Công suất cực đại: 300Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:380Nm/1950-4500rpm
3.670 triệu 3.570 triệu -100 triệu
718 Boxster S

7 AT

Động cơ: 2.5 Flat 4
Công suất cực đại: 350Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:420Nm/1900-4500rpm
4.570 triệu 4.440 triệu -130 triệu

porsche-caymenPorsche Cayman

Cayman

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 275Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:290Nm/4500-6500rpm
3.300 triệu 3.450 triệu 150 triệu
Cayman Black E

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 275Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:290Nm/4500-6500rpm
4.010 triệu 4.010 triệu 0 triệu
Cayman S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L
Công suất cực đại: 325Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm
4.160 triệu 4.320 triệu 160 triệu
Cayman GTS

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L
Công suất cực đại: 340Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm
5.780 triệu 5.780 triệu 0 triệu
718 Cayman

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.5L
Công suất cực đại: 300Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại:419Nm/4500-6500rpm
3.540 triệu 3.540 triệu 0 triệu
718 Cayman S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.5L
Công suất cực đại: 350Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại:380Nm/4500-5800rpm
4.450 triệu 4.450 triệu 0 triệu

Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam

Bảng giá xe ô tô Việt Nam
Bảng giá xe ô tô Việt Nam
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN