Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam tháng 10/2016

3717

Bảng giá xe Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam cập nhật tháng 10/2016 tại Bảng giá xe ô tô Việt Nam

Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam

Xem thêm: Bảng giá xe Porsche tại Việt Nam cập nhật tháng 7/2016

7 AT7 AT7 AT

Ảnh Model Thông số Giá cũ Giá mới Thay đổi
porsche-macanPorsche Macan Macan

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 2.0L
Công suất: 237Hp/6000rpm
Mô men: 350Nm/1500-4500rpm
3.032 triệu 2.972 triệu -60triệu
Macan S

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.0L
Công suất: 340Hp/6300rpm
Mô men: 460Nm/5500-6500rpm
3.607 triệu 3.566 triệu -41triệu
Macan Turbo

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.6L
Công suất: 400Hp/6500rpm
Mô men: 550Nm/1350-4500rpm
5.220 triệu 5.128 triệu -92 triệu
Macan GTS

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.0L
Công suất: 360Hp/6500rpm
Mô men: 500Nm/1650-4000rpm
4.245 triệu 4.193 triệu – 52 triệu

porsche-cayennePorsche Cayenne

Cayenne

8 AT

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 300Hp/6300rpm
Mô men xoắn cực đại:400Nm/3000rpm
4.626 triệu 4.496 triệu -130 triệu
Cayenne S

8 AT

 

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 550Nm/1350-4500rpm
5.895 triệu 5.684 triệu -211 triệu
Cayenne GTS

8 AT

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 440Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 600Nm/1600-5000rpm
7.005 triệu 6.740 triệu -265 triệu
Cayenne Turbo

8 AT

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-4000rpm
9.648 triệu 9.369 triệu -279 triệu
Cayenne Turbo S

8 AT

Động cơ: 5.0 V8
Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 800Nm/2250-4500rpm
12.322 triệu 11.877 triệu -445 triệu

porsche-panaramePorsche Panamera

Panamera

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 310Hp/6200rpm
Mô men xoắn cực đại:400Nm/3750rpm
5.630 triệu 4.890 triệu -740 triệu
Panamera 4

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 310Hp/6200rpm
Mô men xoắn cực đại:400Nm/3750rpm
5.750 triệu 5.750 triệu 0 triệu
Panamera S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại:420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm
6.870 triệu 6.870 triệu 0 triệu
Panamera 4S

8 AT

Động cơ: Xăng tự động 8 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại:420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm
7.220 triệu 6.980 triệu -240 triệu
Panamera 4S Executive

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại:420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm
8.820 triệu 8.820 triệu 0 triệu
Panamera GTS

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 440Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/3500rpm
10.060 triệu 10.060 triệu 0 triệu
Panamera Turbo

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 700Nm/2250-4500rpm
11.710 triệu 10.660 triệu -1.050 triệu
Panamera Turbo Executive

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 700Nm/2250-4500rpm
13.060 triệu 13.060 triệu 0 triệu
Panamera Turbo S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-5000rpm
14.350 triệu 14.350 triệu 0 triệu
Panamera Turbo S Executive

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-5000rpm
15.650 triệu 15.650

triệu

0 triệu

porsche-911Porsche 911

911 Carrera

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
6.700 triệu 6.490 triệu -210 triệu
911 Carrera S

7 AT

Động cơ: 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
7.620 triệu 7.390 triệu -230 triệu
911 Carrera Carbiolet

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
7.530 triệu 7.310 triệu -220 triệu
911 Carrera S Carbiolet

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
8.460 triệu 8.200 triệu -260 triệu
911 Carrera 4

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
7.170 triệu 7.190 triệu 20 triệu
911 Carrera 4S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
8.090 triệu 8.110 triệu 20 triệu
911 Carrera 4C

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
8.010 triệu 8.030 triệu 20 triệu
911 Carrera 4SC

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
8.930 triệu 8.950 triệu 20 triệu
911 Targa 4S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 400Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:440Nm/5600rpm
8.950 triệu 8.950 triệu 0 triệu
911 Targa 4

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L
Công suất cực đại: 350Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:390Nm/5600rpm
8.930 triệu 8.030 triệu -900 triệu
911 Turbo

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 520Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:710Nm/2100-4250rpm
12.540 triệu 12.590 triệu 50 triệu
911 Turbo C

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 520Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:660Nm/1950-5000rpm
13.460 triệu 13.500 triệu -40 triệu
911 Turbo S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:750Nm/2200-4000rpm
14.520 triệu 14.570 triệu 50 triệu
911 Turbo SC

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:750Nm/2200-4000rpm
15.440 triệu 15.480 triệu 40 triệu
911 GT3

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 475Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:440Nm/8250rpm
10.290 triệu 10.330 triệu 40 triệu
911 GT3 RS

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.0L
Công suất cực đại: 500Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:460Nm/6250rpm
13.770 triệu 13.810 triệu 40 triệu

Porsche-BoxsterPorsche Boxster

Boxster

7 AT

Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 265Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:280Nm/4500-6500rpm
3.270 triệu 3.270 triệu 0 triệu
Boxster Black E

7 AT

Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 265Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:280Nm/4500-6500rpm
4.010 triệu 4.010 triệu 0 triệu
Boxster S

7 AT

Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 3.5L
Công suất cực đại: 315Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:360Nm/4500-5800rpm
4.060 triệu 4.060 triệu 0 triệu
Boxster GTS

7 AT

Động cơ: 3.4 Flat 6
Công suất cực đại: 330Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm
5.590 triệu 5.590 triệu 0 triệu
718 Boxster

7 AT

Động cơ: 2.0 Flat 4
Công suất cực đại: 300Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:380Nm/1950-4500rpm
3.670 triệu 3.570 triệu -100 triệu
718 Boxster S

7 AT

Động cơ: 2.5 Flat 4
Công suất cực đại: 350Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:420Nm/1900-4500rpm
4.570 triệu 4.440 triệu -130 triệu

porsche-caymenPorsche Cayman

Cayman

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 275Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:290Nm/4500-6500rpm
3.300 triệu 3.450 triệu 150 triệu
Cayman Black E

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 275Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:290Nm/4500-6500rpm
4.010 triệu 4.010 triệu 0 triệu
Cayman S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L
Công suất cực đại: 325Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm
4.160 triệu 4.320 triệu 160 triệu
Cayman GTS

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L
Công suất cực đại: 340Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm
5.780 triệu 5.780 triệu 0 triệu
718 Cayman

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.5L
Công suất cực đại: 300Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại:419Nm/4500-6500rpm
3.540 triệu 3.540 triệu 0 triệu
718 Cayman S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.5L
Công suất cực đại: 350Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại:380Nm/4500-5800rpm
4.450 triệu 4.450 triệu 0 triệu

Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam

Phim cách nhiệt nhà kính Hàn Quốc
PHIM CÁCH NHIỆT CHO NHÀ KÍNH
CHIA SẺ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here