Bảng giá xe Honda, Giá xe ôtô Honda tại Việt Nam

Đã xem 7876 lần

Bảng giá xe ô tô Honda tại Việt Nam tháng 1/2017
Xem thêm: Bảng giá xe Honda tại Việt Nam cập nhật tháng 12/2016

Ảnh Model Thông số Giá cũ Giá mới Thay đổi
honda-cityHonda City 1.5 5 MT Động cơ: Xăng SOHC i-VTEC
Công suất: 118Hp/6600rpm
Mô men: 145Nm/4800rpm
533 triệu 533 triệu 0 triệu
1.5 CVT Động cơ: Xăng SOHC i-VTEC
Công suất: 118Hp/6600rpm
Mô men: 145Nm/4800rpm
583 triệu 583 triệu 0 triệu
Modulo

5 MT

Động cơ: Xăng SOHC i-VTEC. Dung tích 1.5L
Công suất: 118Hp/6600rpm
Mô men: 145Nm/4800rpm
548 – 551 triệu 548 – 551 triệu 0 triệu
Modulo

CVT

Động cơ: Xăng SOHC i-VTEC. Dung tích 1.5L
Công suất: 118Hp/6600rpm
Mô men: 145Nm/4800rpm
508 – 601 triệu 508 – 601 triệu 0 triệu

Honda-CivicHonda Civic

1.8 5AT Động cơ: Xăng SOHC i-VTEC
Công suất cực đại: 139Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại:174Nm/4300rpm
780 triệu 780 triệu 0 triệu
2.0 5AT Động cơ: Xăng SOHC i-VTEC
Công suất cực đại: 153Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 190Nm/4300rpm
869 triệu 869 triệu 0 triệu
1.5 Turbo 5AT Động cơ: 1.5 I4 Turbo
Công suất cực đại: 170Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 220Nm/4300rpm
– triệu 950 triệu – triệu

Honda_Civic_ModuloHonda Civic Modulo

1.8 5AT Động cơ: Xăng SOHC i-VTEC
Công suất cực đại: 139Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại:174Nm/4300rpm
796 triệu 796 triệu 0 triệu
2.0 5AT Động cơ: Xăng SOHC i-VTEC
Công suất cực đại: 153Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 190Nm/4300rpm
885 triệu 885 triệu 0 triệu

Honda_CR-VHonda CR-V

2.0 5AT Động cơ: 2.0 SOHC i-VTEC
Công suất cực đại: 153Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại:190Nm/4300rpm
1.008 triệu 1.008 triệu 0 triệu
2.4 5AT Động cơ: 2.35 SOHC i-VTEC
Công suất cực đại: 188Hp/7000rpm
Mô men xoắn cực đại:222Nm/4400rpm
1.158 triệu 1.158 triệu 0 triệu
2.4 5AT Động cơ: 2.0 SOHC i-VTEC
Công suất cực đại: 188Hp/7000rpm
Mô men xoắn cực đại:222Nm/4400rpm
1.178 triệu 1.178 triệu 0 triệu

honda-odysseyHonda Odyssey

2.4 CVT Động cơ: 2.4L DOHC i-VTEC
Công suất cực đại: 173Hp/6200rpm
Mô men xoắn cực đại:255Nm/4400rpm
1.990 triệu 1.990 triệu 0 triệu
honda-accordHonda Accord 2.4

5 AT

Động cơ: 2.4 DOHC i-VTEC
Công suất cực đại: 173Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại:225Nm/4300rpm
1.470 triệu 1.390 triệu -80 triệu

 

Bảng giá xe Honda, giá xe ô tô Honda tại Việt nam

Bảng giá xe ô tô Việt Nam
Bảng giá xe ô tô Việt Nam
CHIA SẺ

5 BÌNH LUẬN

  1. […] Bảng giá xe Honda, Giá xe ô tô Honda tại Việt Nam cập nhật tháng 7/2016 tại website Bảng giá xe ô tô Việt Nam Xem thêm: Bảng giá xe Honda tại Việt Nam cập nhật tháng 6/2016 ẢnhModelThông sốGiá cũGiá mớiThay đổi Honda City1.5 MTĐộng cơ: Xăng SOHC i-VTEC Công suất: 118Hp/6600rpm Mô men: 145Nm/4800rpm552 triệu533 triệu19 triệu 1.5 CVTĐộng cơ: Xăng SOHC i-VTEC Công suất: 118Hp/6600rpm Mô men: 145Nm/4800rpm604 triệu583 triệu21 triệu Honda Civic 1.8 ATĐộng cơ: Xăng SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 139Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại:174Nm/4300rpm780 triệu780 triệu0 triệu 2.0 ATĐộng cơ: Xăng SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 153Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 190Nm/4300rpm869 triệu869 triệu0 triệu Honda Civic Modulo 1.8 ATĐộng cơ: Xăng SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 139Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại:174Nm/4300rpm796 triệu796 triệu0 triệu 2.0 ATĐộng cơ: Xăng SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 153Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 190Nm/4300rpm885 triệu885 triệu0 triệu Honda CR-V 2.0 ATĐộng cơ: 2.0 SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 153Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại:190Nm/4300rpm1,008 triệu1,008 triệu0 triệu 2.4 ATĐộng cơ: 2.0 SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 188Hp/7000rpm Mô men xoắn cực đại:222Nm/4400rpm1,158 triệu1,158 triệu0 triệu 2.4 ATĐộng cơ: 2.0 SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 188Hp/7000rpm Mô men xoắn cực đại:222Nm/4400rpm1,178 triệu1,178 triệu0 triệu Honda Odyssey 2.4 CVTĐộng cơ: 2.4L DOHC i-VTEC Công suất cực đại: 173Hp/6200rpm Mô men xoắn cực đại:225Nm/4400rpm1,990 triệu1,990 triệu0 triệu Honda Accord2.4 ATĐộng cơ: 2.4 DOHC i-VTEC Công suất cực đại: 178Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại:222Nm/4300rpm1,470 triệu1,470 triệu0 triệu Bảng giá Honda, giá xe ô tô Honda tại Việt nam […]

  2. […] Bảng giá xe Honda, Giá xe ô tô Honda tại Việt Nam cập nhật tháng 7/2016 tại website Bảng giá xe ô tô Việt Nam Xem thêm: Bảng giá xe Honda tại Việt Nam cập nhật tháng 6/2016 ẢnhModelThông sốGiá cũGiá mớiThay đổi Honda City1.5 MTĐộng cơ: Xăng SOHC i-VTEC Công suất: 118Hp/6600rpm Mô men: 145Nm/4800rpm552 triệu533 triệu19 triệu 1.5 CVTĐộng cơ: Xăng SOHC i-VTEC Công suất: 118Hp/6600rpm Mô men: 145Nm/4800rpm604 triệu583 triệu21 triệu Honda Civic 1.8 ATĐộng cơ: Xăng SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 139Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại:174Nm/4300rpm780 triệu780 triệu0 triệu 2.0 ATĐộng cơ: Xăng SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 153Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 190Nm/4300rpm869 triệu869 triệu0 triệu Honda Civic Modulo 1.8 ATĐộng cơ: Xăng SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 139Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại:174Nm/4300rpm796 triệu796 triệu0 triệu 2.0 ATĐộng cơ: Xăng SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 153Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 190Nm/4300rpm885 triệu885 triệu0 triệu Honda CR-V 2.0 ATĐộng cơ: 2.0 SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 153Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại:190Nm/4300rpm1,008 triệu1,008 triệu0 triệu 2.4 ATĐộng cơ: 2.0 SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 188Hp/7000rpm Mô men xoắn cực đại:222Nm/4400rpm1,158 triệu1,158 triệu0 triệu 2.4 ATĐộng cơ: 2.0 SOHC i-VTEC Công suất cực đại: 188Hp/7000rpm Mô men xoắn cực đại:222Nm/4400rpm1,178 triệu1,178 triệu0 triệu Honda Odyssey 2.4 CVTĐộng cơ: 2.4L DOHC i-VTEC Công suất cực đại: 173Hp/6200rpm Mô men xoắn cực đại:225Nm/4400rpm1,990 triệu1,990 triệu0 triệu Honda Accord2.4 ATĐộng cơ: 2.4 DOHC i-VTEC Công suất cực đại: 178Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại:222Nm/4300rpm1,470 triệu1,470 triệu0 triệu Bảng giá Honda, giá xe ô tô Honda tại Việt nam […]

BÌNH LUẬN