Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam

Đã xem 2899 lần

Bảng giá xe Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam cập nhật tháng 1/2017 tại Bảng giá xe ô tô Việt Nam

Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam

Xem thêm: Bảng giá xe Porsche tại Việt Nam cập nhật tháng 12/2016

 

Ảnh Model Thông số Giá cũ Giá mới Thay đổi
porsche-macanPorsche Macan Macan

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 2.0L
Công suất: 237Hp/6000rpm
Mô men: 350Nm/1500-4500rpm
2.972 triệu 2.972 triệu 0 triệu
Macan S

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.0L
Công suất: 340Hp/6300rpm
Mô men: 460Nm/5500-6500rpm
3.566 triệu 3.566 triệu 0 triệu
Macan Turbo

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.6L
Công suất: 400Hp/6500rpm
Mô men: 550Nm/1350-4500rpm
5.128 triệu 5.128 triệu 0 triệu
Macan GTS

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.0L
Công suất: 360Hp/6500rpm
Mô men: 500Nm/1650-4000rpm
4.193 triệu 4.193 triệu 0 triệu

porsche-cayennePorsche Cayenne

Cayenne

8 AT

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 300Hp/6300rpm
Mô men xoắn cực đại:400Nm/3000rpm
4.496 triệu 4.496 triệu 0 triệu
Cayenne S

8 AT

 

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 550Nm/1350-4500rpm
5.684 triệu 5.684 triệu 0 triệu
Cayenne GTS

8 AT

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 440Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 600Nm/1600-5000rpm
6.740 triệu 6.740 triệu 0 triệu
Cayenne Turbo

8 AT

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-4000rpm
9.369 triệu 9.369 triệu 0 triệu
Cayenne Turbo S

8 AT

Động cơ: 5.0 V8
Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 800Nm/2250-4500rpm
11.877 triệu 11.877 triệu  

0 triệu

porsche-panaramePorsche Panamera

Panamera

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 310Hp/6200rpm
Mô men xoắn cực đại:400Nm/3750rpm
4.890 triệu 4.890 triệu 0 triệu
Panamera 4

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 310Hp/6200rpm
Mô men xoắn cực đại:400Nm/3750rpm
5.750 triệu 5.750 triệu 0 triệu
Panamera S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại:420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm
6.870 triệu 6.870 triệu 0 triệu
Panamera 4S

8 AT

Động cơ: Xăng tự động 8 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại:420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm
6.980 triệu 6.980 triệu 0 triệu
Panamera 4S Executive

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại:420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm
8.820 triệu 8.820 triệu 0 triệu
Panamera GTS

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 440Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/3500rpm
10.060 triệu 10.060 triệu 0 triệu
Panamera Turbo

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 700Nm/2250-4500rpm
10.660 triệu 10.660 triệu 0 triệu
Panamera Turbo Executive

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 700Nm/2250-4500rpm
13.060 triệu 13.060 triệu 0 triệu
Panamera Turbo S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-5000rpm
14.350 triệu 14.350 triệu 0 triệu
Panamera Turbo S Executive

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-5000rpm
15.650 triệu 15.650

triệu

0 triệu

porsche-911Porsche 911

911 Carrera

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
6.490 triệu 6.490 triệu 0 triệu
911 Carrera S

7 AT

Động cơ: 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
7.390 triệu 7.390 triệu 0 triệu
911 Carrera Carbiolet

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
7.310 triệu 7.310 triệu 0 triệu
911 Carrera S Carbiolet

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
8.200 triệu 8.200 triệu 0 triệu
911 Carrera 4

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
7.190 triệu 7.190 triệu 0 triệu
911 Carrera 4S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
8.110 triệu 8.110 triệu 0 triệu
911 Carrera 4C

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
8.030 triệu 8.030 triệu 0 triệu
911 Carrera 4SC

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
8.950 triệu 8.950 triệu 0 triệu
911 Targa 4S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 400Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:440Nm/5600rpm
8.950 triệu 8.950 triệu 0 triệu
911 Targa 4

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L
Công suất cực đại: 350Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:390Nm/5600rpm
8.030 triệu 8.030 triệu 0 triệu
911 Turbo

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 520Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:710Nm/2100-4250rpm
12.590 triệu 12.590 triệu 0 triệu
911 Turbo C

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 520Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:660Nm/1950-5000rpm
13.500 triệu 13.500 triệu 0 triệu
911 Turbo S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:750Nm/2200-4000rpm
14.570 triệu 14.570 triệu 0 triệu
911 Turbo SC

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:750Nm/2200-4000rpm
15.480 triệu 15.480 triệu 0 triệu
911 GT3

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 475Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:440Nm/8250rpm
10.330 triệu 10.330 triệu 0 triệu
911 GT3 RS

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.0L
Công suất cực đại: 500Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:460Nm/6250rpm
13.810 triệu 13.810 triệu 0 triệu

Porsche-BoxsterPorsche Boxster

Boxster

7 AT

Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 265Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:280Nm/4500-6500rpm
3.270 triệu 3.270 triệu 0 triệu
Boxster Black E

7 AT

Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 265Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:280Nm/4500-6500rpm
4.010 triệu 4.010 triệu 0 triệu
Boxster S

7 AT

Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 3.5L
Công suất cực đại: 315Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:360Nm/4500-5800rpm
4.060 triệu 4.060 triệu 0 triệu
Boxster GTS

7 AT

Động cơ: 3.4 Flat 6
Công suất cực đại: 330Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm
5.590 triệu 5.590 triệu 0 triệu
718 Boxster

7 AT

Động cơ: 2.0 Flat 4
Công suất cực đại: 300Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:380Nm/1950-4500rpm
3.570 triệu 3.570 triệu 0 triệu
718 Boxster S

7 AT

Động cơ: 2.5 Flat 4
Công suất cực đại: 350Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:420Nm/1900-4500rpm
4.440 triệu 4.440 triệu  

0 triệu

porsche-caymenPorsche Cayman

Cayman

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 275Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:290Nm/4500-6500rpm
3.450 triệu 3.450 triệu 0 triệu
Cayman Black E

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 275Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:290Nm/4500-6500rpm
4.010 triệu 4.010 triệu 0 triệu
Cayman S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L
Công suất cực đại: 325Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm
4.320 triệu 4.320 triệu 0 triệu
Cayman GTS

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L
Công suất cực đại: 340Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm
5.780 triệu 5.780 triệu 0 triệu
718 Cayman

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.5L
Công suất cực đại: 300Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại:419Nm/4500-6500rpm
3.540 triệu 3.540 triệu 0 triệu
718 Cayman S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.5L
Công suất cực đại: 350Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại:380Nm/4500-5800rpm
4.450 triệu 4.450 triệu 0 triệu

Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam

Bảng giá xe ô tô Việt Nam
Bảng giá xe ô tô Việt Nam
CHIA SẺ

3 BÌNH LUẬN

  1. […] Bảng giá xe Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam cập nhật tháng 7/2016 tại Bảng giá xe ô tô Việt Nam Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam Xem thêm: Bảng giá xe Porsche tại Việt Nam cập nhật tháng 6/2016 ẢnhModelThông sốGiá Porsche Macan Macan 7 AT Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 2.0L Công suất: 237Hp/6000rpm Mô men: 350Nm/1500-4500rpm3.032 triệu Macan S 7 AT Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.0L Công suất: 340Hp/6300rpm Mô men: 360Nm/5500-6500rpm3.607 triệu Macan Turbo 7 AT Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.6L Công suất: 400Hp/6500rpm Mô men: 550Nm/1350-4500rpm5.220 triệu Macan GTS 7 AT Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.0L Công suất: 360Hp/6500rpm Mô men: 500Nm/1650-4000rpm4.245 triệu Porsche Cayenne Cayenne 8 AT Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L Công suất cực đại: 300Hp/6300rpm Mô men xoắn cực đại:400Nm/3000rpm4.626 triệu Cayenne S 8 AT Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L Công suất cực đại: 420Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 550Nm/1350-4500rpm5.895 triệu Cayenne GTS 8 AT Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L Công suất cực đại: 440Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 600Nm/1600-5000rpm7.005 triệu Cayenne Turbo 8 AT Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-4000rpm9.648 triệu Cayenne Turbo S 8 AT Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại: 800Nm/2250-4500rpm12.322 triệu Porsche Panamera Panamera 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.6L Công suất cực đại: 310Hp/6200rpm Mô men xoắn cực đại:400Nm/3750rpm5.630 triệu Panamera 4 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.6L Công suất cực đại: 310Hp/6200rpm Mô men xoắn cực đại:400Nm/3750rpm5.750 triệu Panamera S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại:420Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm6,870 triệu Panamera 4S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại:420Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm7.220 triệu Panamera 4S Executive 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại:420Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm8.820 triệu Panamera GTS 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 440Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại: 520Nm/3500rpm10.060 triệu Panamera Turbo 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại: 700Nm/2250-4500rpm11.710 triệu Panamera TurboExecutive 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại: 700Nm/2250-4500rpm13.060 triệu Panamera Turbo S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-5000rpm14.350 triệu Panamera Turbo S Executive 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-5000rpm15.650 triệu Porsche 911 911 Carrera 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm6,700 triệu 911 Carrera S 7 AT Động cơ: 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm7,620 triệu 911 Carrera Carbiolet 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm7.530 triệu 911 Carrera S Carbiolet 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm8.460 triệu 911 Carrera 4 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm7.170 triệu 911 Carrera 4S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm8.090 triệu 911 Carrera 4C 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm8.010 triệu 911 Carrera 4SC 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm8.930 triệu 911 Targa 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L Công suất cực đại: 350Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:390Nm/5600rpm8.010 triệu 911 Targa 4 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L Công suất cực đại: 400Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:440Nm/5600rpm8.930 triệu 911 Turbo 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L Công suất cực đại: 520Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:710Nm/2100-4250rpm12.540 triệu 911 Turbo C 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:660Nm/1950-5000rpm13.460 triệu 911 Turbo S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:750Nm/2200-4000rpm14.520 triệu 911 Turbo SC 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:750Nm/2200-4000rpm15.440 triệu 911 GT3 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L Công suất cực đại: 475Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:440Nm/8250rpm10.290 triệu 911 GT3 RS 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.0L Công suất cực đại: 500Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:460Nm/6250rpm13.770 triệu Porsche Boxster Boxster 7 AT Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 2.7L Công suất cực đại: 265Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại:280Nm/4500-6500rpm3.270 triệu Boxster Black E 7 AT Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 2.7L Công suất cực đại: 265Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại:280Nm/4500-6500rpm4.010 triệu Boxster S 7 AT Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 3.5L Công suất cực đại: 315Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại:360Nm/4500-5800rpm4.060 triệu Boxster GTS 7 AT Động cơ: Dung tích 3.5L Công suất cực đại: 315Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại:360Nm/4500-5800rpm5.590 triệu 718 Boxster 7 AT Động cơ: Dung tích 2.7L Công suất cực đại: 300Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại:380Nm/1950-4500rpm3.670 triệu 718 Boxster S 7 AT Động cơ: Dung tích 3.5L Công suất cực đại: 315Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại:420Nm/1900-4500rpm4.570 triệu Porsche Cayman Cayman 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.7L Công suất cực đại: 275Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:290Nm/4500-6500rpm3.300 triệu Cayman Black E 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.7L Công suất cực đại: 275Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:290Nm/4500-6500rpm4.010 triệu Cayman S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L Công suất cực đại: 325Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm4.160 triệu Cayman GTS 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L Công suất cực đại: 330Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm5.780 triệu 718 Cayman 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.5L Công suất cực đại: 300Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại:419Nm/4500-6500rpm3.540 triệu 718 Cayman S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.5L Công suất cực đại: 350Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại:380Nm/4500-5800rpm4.450 triệu Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam […]

  2. […] Bảng giá xe Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam cập nhật tháng 7/2016 tại Bảng giá xe ô tô Việt Nam Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam Xem thêm: Bảng giá xe Porsche tại Việt Nam cập nhật tháng 6/2016 ẢnhModelThông sốGiá Porsche Macan Macan 7 AT Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 2.0L Công suất: 237Hp/6000rpm Mô men: 350Nm/1500-4500rpm3.032 triệu Macan S 7 AT Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.0L Công suất: 340Hp/6300rpm Mô men: 360Nm/5500-6500rpm3.607 triệu Macan Turbo 7 AT Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.6L Công suất: 400Hp/6500rpm Mô men: 550Nm/1350-4500rpm5.220 triệu Macan GTS 7 AT Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.0L Công suất: 360Hp/6500rpm Mô men: 500Nm/1650-4000rpm4.245 triệu Porsche Cayenne Cayenne 8 AT Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L Công suất cực đại: 300Hp/6300rpm Mô men xoắn cực đại:400Nm/3000rpm4.626 triệu Cayenne S 8 AT Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L Công suất cực đại: 420Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 550Nm/1350-4500rpm5.895 triệu Cayenne GTS 8 AT Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L Công suất cực đại: 440Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 600Nm/1600-5000rpm7.005 triệu Cayenne Turbo 8 AT Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-4000rpm9.648 triệu Cayenne Turbo S 8 AT Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại: 800Nm/2250-4500rpm12.322 triệu Porsche Panamera Panamera 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.6L Công suất cực đại: 310Hp/6200rpm Mô men xoắn cực đại:400Nm/3750rpm5.630 triệu Panamera 4 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.6L Công suất cực đại: 310Hp/6200rpm Mô men xoắn cực đại:400Nm/3750rpm5.750 triệu Panamera S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại:420Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm6,870 triệu Panamera 4S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại:420Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm7.220 triệu Panamera 4S Executive 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại:420Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm8.820 triệu Panamera GTS 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 440Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại: 520Nm/3500rpm10.060 triệu Panamera Turbo 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại: 700Nm/2250-4500rpm11.710 triệu Panamera TurboExecutive 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại: 700Nm/2250-4500rpm13.060 triệu Panamera Turbo S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-5000rpm14.350 triệu Panamera Turbo S Executive 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-5000rpm15.650 triệu Porsche 911 911 Carrera 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm6,700 triệu 911 Carrera S 7 AT Động cơ: 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm7,620 triệu 911 Carrera Carbiolet 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm7.530 triệu 911 Carrera S Carbiolet 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm8.460 triệu 911 Carrera 4 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm7.170 triệu 911 Carrera 4S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm8.090 triệu 911 Carrera 4C 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm8.010 triệu 911 Carrera 4SC 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm8.930 triệu 911 Targa 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L Công suất cực đại: 350Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:390Nm/5600rpm8.010 triệu 911 Targa 4 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L Công suất cực đại: 400Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:440Nm/5600rpm8.930 triệu 911 Turbo 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L Công suất cực đại: 520Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:710Nm/2100-4250rpm12.540 triệu 911 Turbo C 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:660Nm/1950-5000rpm13.460 triệu 911 Turbo S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:750Nm/2200-4000rpm14.520 triệu 911 Turbo SC 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:750Nm/2200-4000rpm15.440 triệu 911 GT3 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L Công suất cực đại: 475Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:440Nm/8250rpm10.290 triệu 911 GT3 RS 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.0L Công suất cực đại: 500Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:460Nm/6250rpm13.770 triệu Porsche Boxster Boxster 7 AT Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 2.7L Công suất cực đại: 265Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại:280Nm/4500-6500rpm3.270 triệu Boxster Black E 7 AT Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 2.7L Công suất cực đại: 265Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại:280Nm/4500-6500rpm4.010 triệu Boxster S 7 AT Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 3.5L Công suất cực đại: 315Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại:360Nm/4500-5800rpm4.060 triệu Boxster GTS 7 AT Động cơ: Dung tích 3.5L Công suất cực đại: 315Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại:360Nm/4500-5800rpm5.590 triệu 718 Boxster 7 AT Động cơ: Dung tích 2.7L Công suất cực đại: 300Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại:380Nm/1950-4500rpm3.670 triệu 718 Boxster S 7 AT Động cơ: Dung tích 3.5L Công suất cực đại: 315Hp/6700rpm Mô men xoắn cực đại:420Nm/1900-4500rpm4.570 triệu Porsche Cayman Cayman 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.7L Công suất cực đại: 275Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:290Nm/4500-6500rpm3.300 triệu Cayman Black E 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.7L Công suất cực đại: 275Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:290Nm/4500-6500rpm4.010 triệu Cayman S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L Công suất cực đại: 325Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm4.160 triệu Cayman GTS 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L Công suất cực đại: 330Hp/7400rpm Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm5.780 triệu 718 Cayman 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.5L Công suất cực đại: 300Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại:419Nm/4500-6500rpm3.540 triệu 718 Cayman S 7 AT Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.5L Công suất cực đại: 350Hp/6500rpm Mô men xoắn cực đại:380Nm/4500-5800rpm4.450 triệu Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam […]

BÌNH LUẬN