Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam tháng 12/2016

4504

Bảng giá xe Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam cập nhật tháng 12/2016 tại Bảng giá xe ô tô Việt Nam

Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam

Xem thêm: Bảng giá xe Porsche tại Việt Nam cập nhật tháng 11/2016

Ảnh Model Thông số Giá cũ Giá mới Thay đổi
porsche-macanPorsche Macan Macan

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 2.0L
Công suất: 237Hp/6000rpm
Mô men: 350Nm/1500-4500rpm
2.972 triệu 2.972 triệu 0 triệu
Macan S

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.0L
Công suất: 340Hp/6300rpm
Mô men: 460Nm/5500-6500rpm
3.566 triệu 3.566 triệu 0 triệu
Macan Turbo

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.6L
Công suất: 400Hp/6500rpm
Mô men: 550Nm/1350-4500rpm
5.128 triệu 5.128 triệu 0 triệu
Macan GTS

7 AT

Động cơ: Xăng phun nhiên liệu trực tiếp/ Dung tích 3.0L
Công suất: 360Hp/6500rpm
Mô men: 500Nm/1650-4000rpm
4.193 triệu 4.193 triệu 0 triệu

porsche-cayennePorsche Cayenne

Cayenne

8 AT

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 300Hp/6300rpm
Mô men xoắn cực đại:400Nm/3000rpm
4.496 triệu 4.496 triệu 0 triệu
Cayenne S

8 AT

 

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 550Nm/1350-4500rpm
5.684 triệu 5.684 triệu 0 triệu
Cayenne GTS

8 AT

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 440Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 600Nm/1600-5000rpm
6.740 triệu 6.740 triệu 0 triệu
Cayenne Turbo

8 AT

Động cơ: Tiptronic S 8 cấp/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-4000rpm
9.369 triệu 9.369 triệu 0 triệu
Cayenne Turbo S

8 AT

Động cơ: 5.0 V8
Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 800Nm/2250-4500rpm
11.877 triệu 11.877 triệu 0 triệu

porsche-panaramePorsche Panamera

Panamera

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 310Hp/6200rpm
Mô men xoắn cực đại:400Nm/3750rpm
4.890 triệu 4.890 triệu 0 triệu
Panamera 4

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.6L
Công suất cực đại: 310Hp/6200rpm
Mô men xoắn cực đại:400Nm/3750rpm
5.750 triệu 5.750 triệu 0 triệu
Panamera S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại:420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm
6.870 triệu 6.870 triệu 0 triệu
Panamera 4S

8 AT

Động cơ: Xăng tự động 8 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại:420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm
6.980 triệu 6.980 triệu 0 triệu
Panamera 4S Executive

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại:420Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/1750-5000rpm
8.820 triệu 8.820 triệu 0 triệu
Panamera GTS

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 440Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại: 520Nm/3500rpm
10.060 triệu 10.060 triệu 0 triệu
Panamera Turbo

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 700Nm/2250-4500rpm
10.660 triệu 10.660 triệu 0 triệu
Panamera Turbo Executive

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 520Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 700Nm/2250-4500rpm
13.060 triệu 13.060 triệu 0 triệu
Panamera Turbo S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-5000rpm
14.350 triệu 14.350 triệu 0 triệu
Panamera Turbo S Executive

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.8L
Công suất cực đại: 570Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại: 750Nm/2250-5000rpm
15.650 triệu 15.650

triệu

0 triệu

porsche-911Porsche 911

911 Carrera

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
6.490 triệu 6.490 triệu 0 triệu
911 Carrera S

7 AT

Động cơ: 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
7.390 triệu 7.390 triệu 0 triệu
911 Carrera Carbiolet

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
7.310 triệu 7.310 triệu 0 triệu
911 Carrera S Carbiolet

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
8.200 triệu 8.200 triệu 0 triệu
911 Carrera 4

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
7.190 triệu 7.190 triệu 0 triệu
911 Carrera 4S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
8.110 triệu 8.110 triệu 0 triệu
911 Carrera 4C

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 370Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/1700-5000rpm
8.030 triệu 8.030 triệu 0 triệu
911 Carrera 4SC

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 420Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:500Nm/1700-5000rpm
8.950 triệu 8.950 triệu 0 triệu
911 Targa 4S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 400Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:440Nm/5600rpm
8.950 triệu 8.950 triệu 0 triệu
911 Targa 4

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L
Công suất cực đại: 350Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:390Nm/5600rpm
8.030 triệu 8.030 triệu 0 triệu
911 Turbo

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 520Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:710Nm/2100-4250rpm
12.590 triệu 12.590 triệu 0 triệu
911 Turbo C

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 520Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:660Nm/1950-5000rpm
13.500 triệu 13.500 triệu 0 triệu
911 Turbo S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:750Nm/2200-4000rpm
14.570 triệu 14.570 triệu 0 triệu
911 Turbo SC

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 560Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:750Nm/2200-4000rpm
15.480 triệu 15.480 triệu 0 triệu
911 GT3

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.8L
Công suất cực đại: 475Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:440Nm/8250rpm
10.330 triệu 10.330 triệu 0 triệu
911 GT3 RS

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 4.0L
Công suất cực đại: 500Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:460Nm/6250rpm
13.810 triệu 13.810 triệu 0 triệu

Porsche-BoxsterPorsche Boxster

Boxster

7 AT

Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 265Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:280Nm/4500-6500rpm
3.270 triệu 3.270 triệu 0 triệu
Boxster Black E

7 AT

Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 265Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:280Nm/4500-6500rpm
4.010 triệu 4.010 triệu 0 triệu
Boxster S

7 AT

Động cơ: Porsche Doppelkupplung (PDK)/ Dung tích 3.5L
Công suất cực đại: 315Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:360Nm/4500-5800rpm
4.060 triệu 4.060 triệu 0 triệu
Boxster GTS

7 AT

Động cơ: 3.4 Flat 6
Công suất cực đại: 330Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm
5.590 triệu 5.590 triệu 0 triệu
718 Boxster

7 AT

Động cơ: 2.0 Flat 4
Công suất cực đại: 300Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:380Nm/1950-4500rpm
3.570 triệu 3.570 triệu 0 triệu
718 Boxster S

7 AT

Động cơ: 2.5 Flat 4
Công suất cực đại: 350Hp/6700rpm
Mô men xoắn cực đại:420Nm/1900-4500rpm
4.440 triệu 4.440 triệu 0 triệu

porsche-caymenPorsche Cayman

Cayman

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 275Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:290Nm/4500-6500rpm
3.450 triệu 3.450 triệu 0 triệu
Cayman Black E

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.7L
Công suất cực đại: 275Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:290Nm/4500-6500rpm
4.010 triệu 4.010 triệu 0 triệu
Cayman S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L
Công suất cực đại: 325Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm
4.320 triệu 4.320 triệu 0 triệu
Cayman GTS

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 3.4L
Công suất cực đại: 340Hp/7400rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/4500-5800rpm
5.780 triệu 5.780 triệu 0 triệu
718 Cayman

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.5L
Công suất cực đại: 300Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại:419Nm/4500-6500rpm
3.540 triệu 3.540 triệu 0 triệu
718 Cayman S

7 AT

Động cơ: Xăng tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK)/ Dung tích 2.5L
Công suất cực đại: 350Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại:380Nm/4500-5800rpm
4.450 triệu 4.450 triệu 0 triệu

Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche tại Việt Nam

Phim cách nhiệt nhà kính Hàn Quốc
PHIM CÁCH NHIỆT CHO NHÀ KÍNH
CHIA SẺ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here